Sportfondsenbad Beverwijk weer goedgekeurd voor Keurmerk Veilig & Schoon

Het Keurmerk Veilig & Schoon is het branchekeurmerk voor zwembaden en wordt op voordracht van het keuringsbureau Lloyd’s Register Nederland uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur. Om in aanmerking te komen voor dit Keurmerk dient het zwembad aan wettelijke en algemene eisen te voldoen.

Dit keurmerk betekent een kwaliteitsslag en omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) zijn dit onder andere: waterleidingwet en legionella preventie, ARBO, HACCP en wet Milieubeheer. Tevens heeft de nieuwe wetgeving over RVS-gebruik bij ophangconstructies de keuring nog strenger gemaakt. Ingrijpende veranderingen waren echter niet nodig, doordat het zwembad bij de renovatie van 2014 al uitgebreide maatregelen heeft genomen.

Het management en de medewerkers van Sportfondsenbad Beverwijk zien hun inspanningen bevestigd, maar zij blijven zich onverminderd inzetten voor behoud en verbetering van het huidige kwaliteitsniveau. Met het logo Veilig & Schoon laat Sportfondsenbad Beverwijk trots zien ook nu weer tot de meest veilige en hygiënische zwembaden van Nederland te behoren.

In ons zwembad doen wij er alles aan om jou te laten bewegen in een veilige omgeving. Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. In ons werk hanteren wij de Gedragscode Zwembranche. De zwembranche, bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen, streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door de Nationale Raad Zwemveiligheid. De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.

Daarnaast beschikken wij over de volgende keurmerken:

Landelijk meldpunt sport

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche voor aanbieders van zwemlessen opgesteld. Is er echt iets mis of maak je je grote zorgen? Dan kun je anoniem terecht bij de meldlijn van het NOC*NSF, via telefoonnummer: (0900) 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.00 – 20.00 uur, gebruikelijke belkosten) of via WhatsApp: 06 – 53 64 69 28.

NRZ.jpg
Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.